Liste T’s 3 byrådsmedlemmer 2022-25, Peter Læssøe, Ann Harnek og Annette Nyvang