I forbindelse med den nye konstituering mellem AOTV overtager jeg på torsdag stafetten som skoleudvalgsformand fra Lisbeth Dam Larsen (A). Jeg vil derfor gerne begynde med at takke Lisbeth for det arbejde, hun har udført som udvalgsformand de seneste 2,5 år.

Hun har været åben for dialog og fået pustet ny tillid ind i arbejdet i skoleudvalget og med interessenterne på skoleområdet. Det var tiltrængt. Desuden har hun ihærdigt arbejdet for, at Dragør Skole skal moderniseres, og hun har insisteret, også når det så mest sort ud. Tak for det. Nu bliver Dragør Skole renoveret for det mest akutte for cirka 10 millioner kroner, og kommunen har fået ekstern finansiering til en læringstrappe i skolegården, som også sættes i værk.

Som ny udvalgsformand står jeg derfor på et godt fundament for arbejdet i den kommende tid, men let bliver det ikke, for kommunens trængte økonomi vil også kunne mærkes på skoleområdet. Vi er især udfordrede på stigende omkostninger på det specialiserede område, og det er en svær opgave at løse: Vi vil gerne give de mest sårbare børn de bedste tilbud, men vi bliver også nødt til at se kritisk på merforbruget på området, der foreløbigt er på 4,5 mio. kr. i 2020.

Der er dog 3 ting, jeg gerne vil slå fast på skoleområdet. For jeg hører, at kommunens trængte økonomiske situation – og debatten derom – har skabt usikkerhed flere steder.

Vi lukker ikke Dragør Skole

For det første er der ingen planer om at lukke Dragør Skole – eller nogen af de to andre skoler for den sags skyld. I konstitueringsaftalen mellem AOTV bliver det slået fast, at vi arbejder for tre ligeværdige skoler. Det arbejder vi for, fordi vi har brug for alle tre skoler.

Det er udelukket at lukke den tosporede Dragør Skole og bygge ud med to spor på de to andre skoler. Da Dragør Kommune lukkede Skolen ved Vierdiget i 2015, havde det kostet 63 millioner kroner plus det løse at bygge ud på Nordstrandskolen og Store Magleby Skole fra 2 til 3 spor på hver. Så ’billigt’ kan det ikke gøres igen. Skal de to skoler være 4-sporede, kræver det ikke, som i 2015, kun investeringer i klasselokaler, men også i nye faglokaler – for faglokalerne på de to 3-sporede skoler har i dag en meget høj belægningsgrad. Faglokaler er noget af det dyreste, du kan bygge på en skole. Det giver en rigtig dårlig businesscase.

Vi propper ikke flere elever end i klasserne

Det er også udelukket at skære ned på antallet af spor fra 8 til 7 på hver årgang og dermed fordele det samme antal elever på færre klasser, for Dragør Kommune havde sidste år Danmarks tredje højeste klassekvotient – i år ligger den på 22,7 elever per klasse, hvilket betyder, at 32 procent af skolevæsnets klasser har flere end 24 elever. Skærer man et spor væk, vil kun 9. klasserne have færre end 24 elever i snit per klasse. To årgange vil ikke kunne overholde lovgivningen om maks 28 elever i hver klasse. Det er ikke en god og holdbar løsning.

Vi har med andre ord en kapacitet på de tre skoler i dag, som gør det muligt i dag at have maks 24 elever i hovedparten af klasserne, hvilket er et politisk mål, skoleudvalget har lagt meget energi i at forfølge. Det gør det (også) omsonst at begynde at diskutere store strukturelle omrokeringer på området.

For mig er det desuden værdifuldt, at vi har tre skoler med henholdsvis 463, 729 og 730 elever på hver og ikke to skoler med næsten 1.000 elever. Det tror jeg, at både elever, forældre og ansatte vil opleve som ’skolefabrikker’.

Vi lukker ikke SFO’er

Forvaltningen har udarbejdet 11 kommissorier for strukturelle ændringer i Dragør Kommune, som skal føre til besparelser næste år og i årene frem. Det endelige mål i et af kommissorierne er at flytte alle SFO’er ind på skolerne. Det kommissorium ønsker AOTV ikke at arbejde videre med. Det besluttede vi på kommunalbestyrelsesmødet i torsdags.

SFO-børnene måtte holde for i forbindelse med budget 2019, hvor der blev lukket 3 SFO’er, og børnene måtte rykke tættere sammen på de resterende 6 SFO’er. At lukke yderligere 3 SFO’er vil gøre det helt umuligt at skabe et meningsfyldt og attraktivt fritidsliv for SFO-børnene i Dragør Kommune. Så bliver SFO’erne kun opbevaring.

Gode lyd, lys og luft-forhold er en forudsætning for et godt læringsmiljø på skolerne, bliver det konstateret i den nyeste udviklingsplan for skolernes læringsmiljøerne. Det gælder også for SFO-børnenes miljø. For alle mennesker.

I stedet skal strukturudvalget se på et kommissorium for klubbernes form og indhold, og hvordan klubben kan understøtte kommunens socialpædagogiske indsats. Vi har brug for en løsning for de sårbare elever i skolerne, så de enten ikke sendes helt ud af Dragørs skolevæsen eller forventes at være 100 procent til stede på stort set lige vilkår med alle andre elever. Jeg håber, at forældre, bestyrelser og ansatte vil arbejde positivt ind i det projekt.

Annette Nyvang,
skoleudvalgsformand
Liste T