Passer Borgmesteren på pengene? (IV)

I det netop vedtagne budget for Dragør Kommune er der mange dårlige beslutninger og efter vores mening er Borgmesterens håndtering af kommunens feriepengegæld en af de mest markante. På kort tid er det samlet lykkedes borgmesteren at smide ca. 1,5 mio.kr. ud med badevandet. Et beløb som eksempelvis kunne have finansieret halvdelen af en ny kunstgræsbane til Dragør Boldklub m.fl.

Feriepengegæld
I år 2020 blev ferieloven ændret og i den forbindelse ”forærede” staten Dragør Kommune en feriepengegæld på ca. 42 mio. kr. Sidste år fik Dragør Kommune en ekstraordinær indtægt for salget af HMN naturgasselskab på ca. 10 mio.kr. og disse penge blev fornuftigt brugt til at afbetale på feriepengegælden. Så langt så godt.

Budgetforhandlinger i efteråret 2022
Liste T foreslog sidste år i budgetforhandlingerne, at kommunen indfriede hele gælden på daværende tidspunkt på ca. 40 mio. kr., men borgmesterens flertal ville udelukkende indfri de førnævnte 10 mio. kr. – desværre. Det betyder, at Dragør Kommune i 2023 kommer til at betale ca. 1,1 mio. kr. i renter. Borgmesterens flertal har nu besluttet, at vi laver en ekstraordinær indfrielse på 20 mio. kr. og at de resterende 10 mio. kr. vil blive indfriet ultimo 2024. Denne beslutning betyder, at Dragør Kommune skal betale yderligere ca. 350.000 kr. i rente i løbet af 2024.

Summa summarum – på baggrund af to dårlige beslutninger – så ender Dragør Kommune med at betale ca. 1,5 mio. kr. for at vente med at indfri feriepengegælden. Disse penge kunne have betalt en ½ kunstgræsbane til Dragør Boldklub eller kunne være anvendt til et andet godt formål.

Hvorfor?
Med rette må man spørge sig selv – hvorfor venter vi med at indfri denne dyre gæld? Et hurtigt kig på kommunens likviditet og på kommunens driftsøkonomi vil afsløre, at kommunens økonomi ser sund ud og at kommunens kassebeholdning er robust nok til, at vi straksindfrier denne gæld. Så hvorfor udskyder vi det endnu en gang?

Tag jer nu sammen og indfri alle 30 mio. kr. nu – så sparer kommunen i det mindste ca. 350.000 kr. i renter.

Mvh,
Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe
Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Liste T