Trivsel for insekter, fugle, vilde dyr – og mennesker

Bynær skov giver trivsel for borgerne. Den fremmer sundheden og livsglæden for børn og voksne, hvis den er indrettet med fantasi og mangfoldighed og plads til eftertanke og leg. Den giver samtidig levested for mængder af insekter og fugle og andre dyr, hvis beplantningen fokuserer på det.

I Dragør har vi flere områder, der egner sig, fx ”Skomagerskoven”. Det er området bag genbrugspladsen, afgrænset på de andre sider af Fælledvej, Hovedgrøften og Campingpladsen. Navnet har vi lånt fra vandhullet Skomagervælen, som ligger på den anden side af Campingpladsen. I dag ser der ikke så spændende ud – en flad mark med et smalt skovbryn ud mod Fælledvej. Billedet er fra det tidlige forår.

Tænk hvis dette areal kunne blive til et kuperet terræn, med et blomstrende og insekt- og fuglevenligt skovbryn med vilde roser, vilde æbler, trøste træ (ynglested for de smukke citronsommerfugle), mirabel (elsket af mængder af insekter i det tidlige forår), hassel, birk og eg. Snoede stier og varierende beplantning i skovens centrale dele vil forhøje oplevelsen. Med lidt omtanke vil skoven kunne designes, så den giver børn og unge i vores skoler og institutioner mulighed for læring om natur og biodiversitet.

I dag er der en fugtig lavning lige syd for genbrugspladsen med dunhammer. Måske skal den fyldes op og en ny graves mere centralt i terrænet, med et lysåbent engområde udenom, med plads til blomster og græsser, der er levested forandre insekter. Den opgravede jord vil kunne danne en lille forhøjning, hvor solen vil kunne nydes en stille eftermiddag, mens man sidder og oplever lyden af frøer og fugle. Et bålsted med primitive bænke omkring vil højne oplevelsen af fritid i pagt med naturen. Måske et shelter til overnatning?

Skoven vil ikke ødelægge oplevelsen af det flade Amager, selv hvis man laver området kuperet, for det er allerede omgivet af et grønt bælte langs Fælledvej og Hovedgrøften.

Er det lige romantisk nok? Nej, og det kan blive til virkelighed, hvis kommunen vil. Vi besøgte sidste år en anden bynær skov, Kærehave skov ved Ringsted, hvor alle de ting var at finde inden for et område på 7 ha. Det svarer til det kommunalt ejede areal nord og vest for Campingpladsen. Mere skal der ikke til!

Mulighed for statslig finansiering

Heldigvis er der mulighed for at etablere bynær skov i Dragør Kommune, selv om kommunalbestyrelsens flertal ikke har afsat midler til det i budgettet. Staten kan træde til med finansiering af både anlæg og drift, hvis bare kommunen vil pege på egnede arealer.

Der er dog en vigtig forudsætning, som Dragør Kommune skal opfylde, hvis Skomagerskoven skal blive til virkelighed: I Kommuneplanen er arealet af ukendte grunde markeret som et område, hvor skovrejsning er ”uønsket”. Det skal ændres. Og det kan ikke gå hurtigt nok. Ellers risikerer vi, at statens midler går vores næse forbi. Og det ville da bare være for ærgerligt for Dragør-borgernes livskvalitet og rekreative muligheder – og for biodiversiteten.

Venlig hilsen

Kristine Bak, formand for Liste T

Hanne Wanscher, Bent Larsen, Ebbe Kyrø, Jan Engell, Søren Paludan og Trine Gotha, Liste T’s Grønne Gruppe

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe, medlemmer af kommunalbestyrelsen for Liste T