Passer Borgmesteren på vores børn? (V)

Der er desværre god grund til at tro, at Dragør Kommune ikke lever op til minimumsnormeringerne i vuggestuer og børnehaver efter nytår. Det er et lovkrav per 1. januar 2024, at der skal være 1 voksen per 3 vuggestuebørn og 1 voksen per 6 børnehavebørn.

Tilskud til opfyldelse af lovkrav
Selv om kommunerne siden 2020 har modtaget midler fra staten til at sikre bedre normering – til næste år modtager Dragør kommune 2,9 mio.kr. – er der meget, der tyder på, at kommunen ikke når i mål. Liste T mener, at man igen kan spørge, om borgmesteren passer på Dragør. I dette tilfælde Dragørs børn.

Dragør opfylder ikke lovkravet
Så sent som i fredags kom der nye tal fra Danmarks Statistik, som viser normeringen i alle landets kommuner i 2022, og Danmarks Statistik konkluderer, at normeringen i børnehaverne er blevet bedre på landsplan siden beslutningen om bedre normering i 2020, mens vuggestuerne har ligget stabilt på et gennemsnit 2,9 barn per voksen.

Næsten alle kommuner havde derfor mindst 1:3 og 1:6 voksen per vuggestue/børnehavebarn i 2022. Men det havde Dragør Kommune ikke.

Dragør Kommune er 5. dårligste på vuggestueområdet
På vuggestueområdet er der kun 4 kommuner i Danmark, der har en dårligere normering end Dragør Kommune. Vi ligger på en delt 5. plads med en normering på 3,1. Et tal, der ikke har bevæget sig i positiv retning siden 2020. I 2021 var der endda hele 3,4 børn per voksen. Det tyder ikke godt, at vi ikke kan se en forbedring.

Dragør Kommune er 4. dårligste på børnehaveområdet
På børnehaveområdet var der 3 kommuner, der havde en dårligere normering end os. Her ligger Dragør på en delt 4. plads med en normering på 6,1. Det giver kommunen den dårligste normering i region Hovedstaden. Det bør fremhæves, at normeringen i Dragør kommune var 6,0 i 2019, og endnu bedre i 2017 og 2018. Her var der 5,7 barn per voksen. Det er paradoksalt, at normeringen er blevet dårligere, selv om man har fået midler til en bedre normering. I 2021, var der hele 6,4 børn per voksen.

Dragør Kommune ligger i den tunge ende
Selv om normeringen fra Danmarks Statistik ikke kan sammenlignes 1:1 med opgørelsesmetoden, der vil blive brugt efter nytår, så giver det dog et advarende fingerpeg om, at kommunen er i den tunge ende.

Efter Liste Ts mening er der to afgørende forhold, som har påvirket normeringen negativt. Dels at flere af daginstitutionerne de seneste to år har været gennem turbulente tider med et stort merforbrug, og at Socialdemokraterne, Konservative og Venstre (ACV) har bedt institutionerne om selv at spare sig ud af problemet.

ACV’s løsning = effektivisering?

Som noget nyt har ACV åbnet for ’at dække dele af disse merbrug’ med den ene hånd, men med den anden har de besluttet en rammebesparelse i 2023 og effektiviseringsbesparelse i 2024 og årene frem. Institutionerne kan ifølge ACV hvert år ”effektivisere” driften med ca. 420.000 kr. Da den alt overvejende omkostning i vores institutioner er løn, så vil denne effektivisering i realiteten være færre medarbejdere. ACV udhuler derved en pæn del af de midler, staten har givet til minimumsnormeringer.

Hvad er vejen frem?
I Liste T’s budget for 2024 tilbageførte vi disse midler til daginstitutionerne – og vi vil fortsat gerne sammen med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen finde løsninger, der giver institutionerne reelle muligheder for at overholde lovgivningen og nå en endnu bedre normering hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe
Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Liste T