Dragør Kommunes dialog med Indenrigsministeriet om kommunens lave likviditet bliver kort. Vi har været nede og ramme bunden, og likviditeten er nu på vej i den rigtige retning.

Kære Dragør-borgere,

I denne uge modtog Dragør Kommune et brev fra Social og Indenrigsministeriet (”SIM”), fordi SIM er bekymret for Dragør Kommunes likviditet. De reagerer altid, når en kommunes såkaldte 365-dages likviditet er mindre end 1.000 kroner pr. borger, og Dragør Kommunes lå på 969 kroner pr. borger den 30. juni. SIM ønsker derfor, at kommunen redegør for, hvordan likviditeten vil udvikle sig fremadrettet “med henblik på at sikre, at der er taget initiativer til at forbedre kommunens likviditetsmæssige udvikling på sigt”.

At modtage dette brev fra SIM er naturligvis ikke rart, men til beroligelse for borgerne i Dragør Kommune, så vil Dragør Kommune ved den kommende indrapportering til SIM i slutningen af september igen være over 15 mio.kr. og dermed over 1.000 kr. pr. borger. Det er tillige forventningen, at 365-dages likviditeten ultimo 2020 vil være på over 20 mio.kr. Med andre ord – AOTV har taget de nødvendige initiativer til at ”forbedre kommunens likviditetsmæssige udvikling”.

Indenfor de sidste 8-9 måneder har AOTV bl.a. gennemført følgende initiativer med relation til kommunens likviditet:

Effekten af AOTV’s  tiltag kan nemmest ses ved at sammenligne likviditetskurven for 2019 med likviditetskurven for 2020:

  1. Likviditetskurve for 2019 – præsenteret på ØU-mødet d. 23. januar 2020
  2. Likviditetskurve for 2020 – baseret på tal udleveret til hele kommunalbestyrelsen d. 19. august 2020

Det fremgår tydeligt ved at sammenligne likviditetskurverne, at den negative udvikling i kommunens dag-til-dag kassebeholdning er stoppet op. Kommunen bruger nu ikke længere flere penge end vi modtager i skatteindtægter fra borgerne. Der er nu en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Det ses tydeligt, at dag-til-dag likviditeten siden februar 2020 har været positiv og det meste af tiden ligger på ca. 25-30 mio.kr. Det har været gældende i det meste af 2020 og det medfører, at AOTV med ro i sindet kan meddele, at dialogen med SIM bliver meget kortvarig og at borgerne i Dragør nu kigger ind i en yderligere stabilisering og forøgelse af likviditeten i kommunen. AOTV har med rolig hånd gennemført disse ændringer i Dragør Kommunes økonomi uden at gribe til panikløsninger.

Dragør Kommunes økonomi fremadrettet

Selvom AOTV i tæt samarbejde med forvaltningen på kort sigt har håndteret kommunens likviditetsudfordringer, så er der fortsat mørke skyer på himlen. Situationen for Kastrup lufthavn og for rejsebranchen generelt påvirker både Tårnby og Dragør Kommune mere end nogen andre kommuner i Danmark. Hvor nogle brancher kigger ind en hurtig tilbagevenden til ”normale” tilstande, så er det ikke tilfældet for rejse- og flybranchen. Her er tidshorisonten meget længere og det er uomtvisteligt, at både Tårnby og Dragør Kommunes økonomi bliver stærkt negativt påvirket af kommunernes udgifter til især dagpenge. Der er mange borgere i Dragør og Tårnby, der er blevet afskediget og der vil komme endnu flere i den nærmeste fremtid. Vi skal som kommune være klar til at støtte disse borgere med initiativer og tiltag, som kan gøre en forskel. Vi vil sammen med Tårnby Kommune gøre en indsats for (inden for lovens rammer), at alle ramte familier får hjælp til at klare situationen og komme sikkert ind i den usikre fremtid.

AOTV optog et lån på 15 mio.kr. med henblik på at være polstret til at imødegå de øgede kommunale udgifter til bl.a. dagpenge, men de seneste prognoser viser, at de 15 mio.kr. ikke rækker. Vi regner dog med, at Staten vil kompensere en del af disse meromkostninger og derfor kan lånet på de 15 mio.kr. være tilstrækkeligt. Der hersker dog en stor usikkerhed om omfang og størrelsesordenen af de omkostninger vi som kommune bliver ramt af. Her og nu vil vi blot meddele, at AOTV er glade for, at vi optog et lån på 15 mio. kr. til at imødegå disse udfordringer.

Næste skridt?

AOTV følger økonomien tæt og vi vil sammen med forvaltningen reagere på de negative påvirkninger, som vi møder på vejen. Der er megen debat på diverse medier om skattestigninger og yderligere lån m.m. Lad os gøre det klart for alle borgere. Vi påtænker at anvende alle de økonomiske redskaber, der fører Dragør Kommune og borgerne trygt ind i en ”efter Corona tid”. Når omverdenen er usikker, så er vores vigtigste budskab til borgerne i Dragør Kommune: vi følger situationen tæt og vi mødes så hyppigt og tager så mange beslutninger, som det kræves for at sikre Dragør Kommunes borgere og kommunens ve og vel.

Med venlig hilsen

A: Nicolaj Bertel Riber           Lisbeth Dam Larsen              Ole H. Hansen

DF: Anne Funk                      Morten Dreyer

Liste T: Ann Harnek              Annette Nyvang                   Ebbe Kyrø                            Peter Læssøe

Venstre: Helle Barth             Kim Dupont                          Eik Dahl Bidstrup