Dragør gamle by er berømt for sin bevaring og autenticitet. Beboerne er glade for deres by, og folk kommer for at se dette unikke sted, hvor folk faktisk lever og bor. En del af husene er fredet, og bydelen er beskyttet af en god lokalplan, som sikrer, at byen ikke pludselig ændrer karakter.

Dragør er andet end den gamle by
Men der er også andre steder, som er med til at danne Dragørs unikke karakter. F.eks. det gamle rådhus på Stationsvej. For år tilbage opdagede vi i Liste T, at rådhuset hverken er fredet eller erklæret bevaringsværdigt. Det betyder på almindeligt dansk, at en fremtidig kommunalbestyrelse kan sælge huset til højestbydende. En ny ejer kan i princippet jævne huset med jorden og bygge et nyt hus med det resultat, at byen bliver forandret for altid.

Det gamle rådhus bør gøres bevaringsværdigt
Kommunalbestyrelsen har mulighed for at erklære det gamle rådhus bevaringsværdigt med et snuptag. At erklære en bygning bevaringsværdig er et redskab til at passe på vores bygningskultur. Det vil betyde, at huset i princippet godt kan sælges, hvis en fremtidig kommunalbestyrelse skulle finde på det, hvilket vi sandelig ikke håber! Men en eventuel køber må efterfølgende ikke nedrive eller ændre på udseendet af bygningen. Rådhuset har en meget central placering ved ind- og udkørsel af Dragør. Desuden markerer huset den historiske fortælling om Dragør som lille selvstændigt bysamfund inden kommunesammenlægningen. Rådhuset udgør bagstopperen for enden af Dragør bys hovedstrøg, Vestgrønningen. Desuden er det en uundværlig del af Stationspladsen. Endelig må rådhuset ses i sammenhæng med rådhushaven, som også bør bevares som en dejlig gennemgang fra stationen til byen. Der findes ikke andre steder i byen, hvor man kan nyde at gå igennem sådan en grøn have.  

Forslag om at erklære det gamle rådhus bevaringsværdigt er faldet
Til udvalgsmødet i starten af november havde vi fra Liste T stillet forslag om at gøre det gamle rådhus bevaringsværdigt med denne begrundelse: ”Vi mener, at bygningen fra 1914 har en arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssig udførelse, der giver den en høj bevaringsværdi. Bygningen var, sammen med Dragør Kirke og Stationsbygningen, der begge har høj bevaringsværdi, blandt de første, der blev bygget uden for den gamle by og Nyby, og er efter sigende den første bygning i Dragør med indlagt el: Det moderne gennembrud i Dragør.”

Byplan uden sikkerhedssele
Man kan selvfølgelig hævde, at det kan være unødvendigt og bureaukratisk at lave lokalplaner og erklære bygninger for fredede eller bevaringsværdige, hvis der ikke er en øjeblikkelig trussel eller tanke om nedrivning. Men vi må erklære os som tilhængere af at køre med sikkerhedssele, selvom vi ikke har en mistanke om, at andre vil os det ondt i trafikken. Vi har desværre også en del andre steder i Dragør Kommune, hvor der ikke er lokalplaner til at regulere udviklingen. Vi kan se eksempler på, at bygninger ændres uheldigt, så helheden i et kvarter brydes og skifter karakter. Skal vi gå med bind for øjnene ind i disse ændringer?

Handling og begrundelse fra V og C ønskes
På mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. november stemte V og C imod at gøre det gamle rådhus bevaringsværdigt. Dermed var der stemmelighed, og forslaget faldt. Vi er uforstående overfor denne beslutning, og vil tage sagen op på kommunalbestyrelsesmødet i december. I mellemtiden vil vi opfordre V og C til at genoverveje deres beslutning for bymiljøets skyld. Desuden ønsker vi en diskussion af, hvordan vi får alle byens områder ind i gennemarbejdede lokalplaner.

Peter Læssøe, Ann Harnek og Annette Nyvang, kommunalbestyrelsesmedlemmer, Liste T
Ebbe Kyrø, bestyrelsesmedlem, Liste T