ACV prioriterer ikke vores børn og unge

Det er nu blevet tydeligt, at ACV reelt ikke prioriterer, at vores børn og unge oplever kvalitet i vores tre folkeskoler. I starten af juni 2022 beordrede ACV skolerne til at spare 3 millioner kroner i løbet af 2022, fordi man forventede et merforbrug på det specialiserede område. ACV argumenterede med, at budgettet for hver sektor skal overholdes, i dette tilfælde hele skoleområdet.

Igen i oktober blev skolerne pålagt at spare yderligere 340.000 kroner, fordi el-priserne gik amok. Der blev indført rødt flag, så der ikke kunne indkøbes materialer til kreative aktiviteter, undervisningsmaterialer med videre.

På sidste uges kommunalbestyrelsesmøde stod det imidlertid helt klart, at beslutningerne ikke var nødvendige. Dragør Kommune har fået sit foreløbige regnskab, og det viser, at kommunen ikke udfylder sin serviceramme – den ramme Staten fastsætter som loftet for, hvor mange penge kommunen må bruge på service til borgerne – så det var unødvendigt at gå så hårdt økonomisk til værks på vores tre skoler og lukke ned for en masse aktiviteter for eleverne i det meste af 2022.

Hvad værre er – besparelserne fortsætter i 2023.

Misforstået styring af økonomien

Da ACV 2. juni 2022 besluttede at gennemføre en række besparelser, omtalt som handlingsplaner, stemte Liste T imod og stillede forslag om, at sagen blev behandlet mere grundigt. Men – nej – ACV trumfede besparelserne igennem. Beslutningen kom så sent, at besparelsen reelt skulle hentes fra skolestart i august og frem til nytår. Det satte skolerne under stort pres.

Liste T går ikke ind for, at den uforudsigelige økonomi på specialskoler og behandlingsskoler uden for kommunen, skal løses som ACV har gjort i 2022 – og som ACV har taget initiativ til også skal være løsningen i fremtiden: At den almene folkeskole må skære ned, hvis det specialiserede område har merforbrug.

Med andre ord – vores skoler havde godt styr på deres økonomi i 2022, men når kommunens udgifter til specialskoler og behandlingsskoler overskrider den ramme, vi har sat af, så mener ACV, at det skal ramme alle Dragørs børn og folkeskoler.

Liste T mener, at det er misforstået økonomistyring. Det rigtige havde naturligvis været at kigge på tværs af kommunens økonomi og få øje på de områder, som potentielt havde et mindreforbrug. Havde man gjort sig den ulejlighed, havde panikken på vores folkeskoler været undgået.

Det værste er – det fortsætter!

Som det i sidste uge fremgik af et læserbrev fra en bekymret mor til et barn på Store Magleby Skole, så fortsætter ACV med deres besparelser på skolerne. På Store Magleby skole er konsekvensen: kortere undervisningstimer, længere pauser, færre lejrskoler, reduktion i vikardækning, afskedigelse af 4 lærere og 2 medarbejdere i SFO’en og færre midler til aktiviteter.

ACV har tillige vedtaget, at der i 2024 og 2025 skal findes effektiviseringer på skolerne, så det slutter ikke her.

Da ACV besluttede budgettet for 2023 tilbage i oktober 2022, anviste Liste T en række områder, hvor man kunne finde penge, så man undgik en række af de katastrofer, som sættes i gang nu. Liste T anviste midler på cirka 20 millioner kroner, men det ønskede ACV ikke at tage imod.

Giv jeres mening til kende

Liste T vil fortsætte med at være konstruktiv kritisk over for ACV’s styring af kommunen, men der er behov for, at I børneforældre presser på og bruger jeres indflydelse, så vi kan få stoppet en unødvendig udsultning af vores folkeskoler.

Ligeledes er det nødvendigt, at ACV forstår, at økonomistyring i en kommune skal ses på tværs af alle sektorer, så man ikke spænder ben for de enheder, der har godt styr på deres økonomi.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe, Annette Nyvang og Ann Harnek, Liste T’s medlemmer af kommunalbestyrelsen