Forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på Store Magleby Skole, Erwin Lansing, skrev i sidste uge i Dragør Nyt, at to store besparelser har ramt skolerne i Dragør Kommune med få måneders mellemrum.

Det er en sandhed med modifikationer. Dels dækker det over, at Store Magleby Skole i 2019 havde et mindreforbrug på knapt 1,6 mio. kroner. En enig kommunalbestyrelse besluttede 1. april, at skolen ikke måtte overføre den ene million kroner – grundet kommunens kritiske økonomiske situation, hvor likviditeten er faretruende lav. Havde vi i AOTV, og sikkert også C, helst været den beslutning foruden? Ja!

Det er et rigtig kedeligt signal at sende til skoleledere og -bestyrelser, at penge, der er sparet op til et særligt formål i et budget bliver inddraget. Det gør det alt andet lige sværere at planlægge og drive skolen, og politisk gør vi alt for at undgå, at likviditeten er så lav ved næste årsskifte, at det ’værktøj’ tages i brug igen – men det er ikke en beslutning, der får direkte konsekvens for eleverne og undervisningen. Den har ikke betydning for skolens driftsbudget.

Bekymring for 2 mio. kr.

Dels dækker det over, at forvaltningen ved budgetopfølgningen i maj forventede et merforbrug på det specialiserede området på 4,5 mio. kroner i år og foreslog, at kommunens tre skoler skulle ’kompensere’, altså spare, 2 mio. kroner. Det var vi politisk lige så bekymrede for, som Erwin Lansing er det i sit læserbrev: Det er ikke en let opgave at hente 2 mio. kroner ud af de tre skolers samlede budget på 100 mio. kroner midt i et budgetår.

Derfor skød vi beslutningen til juni og fik yderligere oplysninger om forbruget til dato i skolevæsnet – forvaltningen argumenterer med, at der kan spares på ledelse på skolerne – jeg kan oplyse, at Store Magleby Skole i en lang periode har kørt med to færre ledere, end der er givet budget til.

Atypisk år

Men det viser sig også, at der på flere konti har været markant lavere forbrug, end man kunne forvente. Sandsynligvis grundet corona og sikkert også en vis tilbageholdenhed, fordi skolelederne har vidst, at kommunens økonomi ikke er god, og at f.eks. nyansættelser kræver godkendelse af direktionen. Det understøttes af den seneste forbrugsopgørelse pr. 30. juni, som kommunalbestyrelsen modtog i mandag morgen.

Havde vi i AOTV også helst været den beslutning foruden? Ja! Igen er det kommunens kritiske situation, der presser os.

Den gode nyhed, som Erwin Lansing ikke fik med i sit læserbrev, er, at der er 950.000 kroner på vej til vores skoler fra finanslovens pulje til løft af folkeskolen. Derudover bliver skolerne kompenseret for corona-udgifter med 520.000 kroner. Alt i alt er det ikke nogen ønskesituation, vi står i, men det vil give minimale konsekvenser for eleverne.

Mvh, Annette Nyvang

Skoleudvalgsformand