For Liste T er der ingen tvivl – Dragør Kommune er levedygtig på både kort og lang sigt. Jeg vil i dette læserbrev beskrive, hvorfor Liste T kommer frem til denne konklusion, og jeg vil berøre nogle nødvendige tiltag, der skal gennemføres for at understøtte denne konklusion.Statens meget begrænsede rammer for kommunerne er en medvirkende årsag til, at de fleste kommuner i Danmark har tilbagevendende udfordringer med økonomien. Det er tillige en meget væsentlig årsag til, at nogle borgere med jævne mellemrum foreslår, at Dragør Kommune skal lægges sammen med Tårnby Kommune. Jeg vil beskrive Liste T’s syn på denne vedvarende og i vores øjne nytteløse diskussion.

Budgetloven

Et bredt flertal i folketinget besluttede tilbage i 2012 den eksisterende budgetlov, der overordnet har et fint formål om balance i dansk økonomi, men som har kommunale effekter, der er aldeles uhensigtsmæssige. Det har flere landspolitiske partier erkendt, men endnu er der ikke blevet gjort noget ved det. Budgetloven medfører via en sindrig økonomisk model, at en kommune som Dragør i 2022 maksimalt må bruge ca. 706 mio. kr. til borgervelfærd (=servicerammen) og knapt 50 mio. kr. til anlæg. Denne ramme opskrives hvert år efter nogle forskellige parametre (og finanspolitiske beslutninger), som typisk ikke er til kommunernes fordel, og i mange år var der krav om, at kommunerne skulle effektivisere med x procent hvert år. Jeg tror, at mange borgere kan huske det næsten forhadte begreb omprioriteringsbidraget – et grotesk landspolitisk begreb som retteligt betød en ting: besparelser!

Det ’gratis’ sundhedsvæsen

I store træk har det den konsekvens, at staten sætter meget skrappe rammer op for kommunernes forbrug, mens staten på samme tid skubber flere og flere opgaver ud til kommunerne – mest kendt i denne forbindelse er sundhedsydelser, som kommunerne nu også skal tage sig af: Regionerne styrer hospitalerne, som hjemsender borgerne hurtigere og hurtigere og dermed skubber flere opgaver ud til kommunerne – uden at der følger penge med. Den mekanisme har fået professor inden for sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg til ironisk at kalde kommunerne for ’det gratis sundhedsvæsen’.

Grotesk statslig skruetvinge!

Når staten skubber flere opgaver ud til kommunerne – uden finansiering – medfører det, at alle kommuner i Danmark er presset på velfærd og på økonomi. Med andre ord er en presset kommunaløkonomi et vilkår, som alle kommuner lever med, indtil det går op for landspolitikerne, at statens skruetvinge er strammet for meget. Dragør Kommune har kun en måde at tackle det på: Vi skal være effektive; vi skal udnytte teknologien; vi skal skabe et arbejdsmiljø og et arbejdsklima, der er mindst lige så godt – og helst bedre – end Tårnby og andre nabokommuner; vi skal styre økonomien meget tæt og være i stand til at reagere med kort varsel m.m. Vi skal med andre ord være konkurrencedygtige i forhold til Tårnby Kommune m.fl. Kun på den måde vil Dragør Kommune være levedygtig på lang sigt.

En forudsætning – økonomistyring

Jeg har været en del af kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget i snart 12 år, og i al den tid har jeg i særlig grad interesseret mig for kommunens økonomi. På mit tredje møde i Økonomiudvalget i marts 2010 fremførte jeg et mistillidsvotum til økonomichefen grundet ukorrekte statusmeddelelser m.m. Lige siden har jeg løbende brugt rigtig meget tid på at følge og forstå den kommunale økonomi. På månedlig basis modtager jeg status på mere end 1.000 af kommunens konti, og på den måde kan jeg følge med i relevante negative og positive udsving og reagere på disse. Vores nuværende direktion har købt ind på en tættere opfølgning på kommunens økonomi, og vi modtager nu en månedlig opfølgning fra Økonomiafdelingen – og det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Lidt forsimplet kan man kalde det ”noget teknik” – dog meget vigtig ”teknik”, som er en forudsætning for, at vi kan arbejde seriøst med det, der betyder noget: At I borgere kan mærke, at I får relevant støtte og assistance, når behovet er der – og at vi hele tiden kan formå at udvikle kommunen.

Med venlig hilsen
Peter Læssøe, 1. Viceborgmester
Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T