Nu er kandidatlisten og valgprogrammet på plads

Borgmesterkandidat er valgt

Tværpolitisk Forening (Liste T) havde ekstraordinær generalforsamling onsdag den 25. august 2021. Ikke overraskende blev Peter Læssøe valgt til borgmesterkandidat for Liste T. Peter takkede for valget.

Ligelig fordeling af kvinder og mænd

Med Peter Læssøe i spidsen blev opstillingslisten for Liste T til kommunalvalget også besluttet. Listen består af 15 personer, heraf 7 kvinder og 8 mænd. På listen har vi 3 nye og yngre kandidater, en erfaren sejler og olympisk guldmedaljevinder foruden 4 KB-medlemmer og 7 erfarne kandidater. Vi synes, at det lover godt for Liste T’s valg.

Kandidatlisten

De 15 kandidater er: Peter Læssøe, Annette Nyvang, Ebbe Kyrø, Ann Harnek, René Bomholt, John Doktor, Christina Laugesen, Hanne Wanscher, Lotte Aabye, Henrik Uhrbrand, Mohammad Aljbawi, Jutta Hørlyck, Rasmus Hartung, Ea Damgaard og Valdemar Bandolowski.

Stadig muligt at komme med på listen

Vi plejer jo at opstille 19 kandidater, så vi har en fuld kommunalbestyrelse og 4 suppleanter. Derfor fik bestyrelsen fik mandat til at supplere listen indtil fristen for aflevering af listen til Dragør Kommune den 14. september 2021.

Valgprogrammet kom endeligt på plads

På vores ordinære generalforsamling i maj blev vi ikke færdige med at diskutere valgprogrammet. Der er siden kommet 19 ændringsforslag, som blev gennemgået og drøftet. Bestyrelsens forslag til de enkelte punkter blev vedtaget med mindre sproglige justeringer.

Liste T fortsætter sin opbakning til Unesco

Et enkelt punkt gav anledning til en længere debat, idet forslaget gik på, at Liste T skulle opgive sin støtte til udpegningen til UNESCO-verdensarv. En skriftlig afstemning viste, at 80 % af de afgivne stemmer var for UNESCO-udpegningen. 16 % var imod og 4 % var blanke. Derefter blev følgende forslag til konkret politik vedtaget. Det tager højde for de bekymringer, der er blevet udtrykt i debatten om UNESCO:Liste T vil fortsat arbejde for, at Dragør gamle by og havn opnår UNESCO status som verdensarv. Liste T vurderer, at fremtidens helt særlige udfordringer for den gamle by og havn – såsom bevaring, kyst og klimasikring, affaldshåndtering, opvarmning m.m. – bedst kan understøttes og finansieres med en status som verdensarv

Se det fulde valgprogram på Liste T’s hjemmeside

Valgprogrammet er revideret i henhold til generalforsamlingens beslutninger. Det kan læses på www.t-dragoer.dk.Vi glæder os til kommunalvalget og ser frem til at mødes med borgerne i vores dejlige kommune.

Venlig hilsen
Kristine Bak
formand