Palle Christoffersen stiller en række konstruktive forslag omkring tiltag, der kan gøre kommunens økonomi bedre og mere attraktiv. Tak for det. Imidlertid slutter Palle C sit læserbrev med en opfordring: ”Vor lille kommune bør drives som en forretning, ellers ender det galt, og det ender med, at vi enten kommer under administration eller bliver opslugt af Tårnby”. Det citat vil jeg gerne give nogle bemærkninger med på vejen, da det jævnligt dukker op i den politiske debat.

Hvad sker der i en virksomhed, når økonomien halter?

Der er to helt væsensforskellige måder at gribe situationen an på. Man kan vælge at spare sig ud af situationen, dvs. rundbarbere alle områder og vente på at problemerne går over. Eller man kan sætte sig sammen med alle gode kræfter i kommunen, vende og dreje alle kommunens opgaver, undersøge om nye tiltag overflødiggør eksisterende og på toppen af denne viden gennemføre omstruktureringer, så kommunens økonomi kommer på sporet igen. Sådan vil den overlevende virksomhed også agere i en økonomisk krisesituation. Derimod er der aktiviteter, vi ikke kan udføre som en privat virksomhed. Vi kan ikke lukke eller sælge omkostningstunge områder fra til andre virksomheder, hvor der vil kunne dannes synergier. Og mulighederne for outsourcing er tit problematiske. Flere kommuner har fået dyre lærepenge ved f.eks. at udlicitere hjemmeplejen. De får et billigt tilbud, leverandøren går rabundus, og deres syge og svage medborgere står pludselig uden den nødvendige pleje og omsorg. Vi har desuden nogle lovpligtige forpligtelser, vi skal udføre efter nogle fastlagte standarder.

AOTV har en plan under udvikling

Her i foråret har vi i AOTV på baggrund af de problematiske økonomiske realiteter forhandlet en bred konstituering på plads. Grundet corona’en er det foregået lidt stille, men de elektroniske forhandlingsmedier har glødet. Vi lægger netop op til at behandle og løse de udfordringer, som Palle C også ser. Med et flertal på 12 ud af 15 mandater er det en konstituering med flere muskler end tidligere, og økonomien har et stort fokus i den kommende tid.

3-trins-raket

Først og fremmest fandt vi her-og-nu besparelser på kr. 7-8 millioner, bl.a. på forvaltningens områder. Som trin 2 har vi nedsat et såkaldt §17, stk. 4-udvalg omkring ”Strukturel genopretning”. Det er et udvalg, som skal kulegrave mulighederne for at finde måder at gøre tingene på, som giver mere mening samtidig med at vi kan spare penge. Økonomen og ingeniøren Peter Læssøe er formand for udvalget, som består af kommunaldirektøren og gruppelederne fra ACOTV (de fem partilister i kommunalbestyrelsen) Udvalget har netop startet arbejdet, og der bliver som noget usædvanligt også arbejdet hen over sommerferien. Som det tredje trin i raketten har vi sat en række langsigtede projekter i gang. Dragør Kommune skal også være et godt sted for kommende generationer, så derfor har vi sat istandsættelsesopgaver i gang på Dragør Skole og et større projekt omkring udvikling af Ny Havn. Skoleprojektet er  nødvendigt for at vi kan give ordentlige rammer for elever og lærere – og for at det hele ikke forfalder. Havnen er et projekt, som kan hvile i sig selv i et 20-årigt perspektiv – samtidig med, at vi får en masse forærende i form af klimasikring og rekreativitet.

Udvikling på mange niveauer

Palle Christoffersens øvrige forslag og ideer kan jeg godt nikke genkendende til. Vi arbejder f.eks. også på at få flere borgere til kommunen og optimere den offentlige transport. Vi skal i det hele taget søge nye muligheder for at løse opgaverne. Nu er vi gået sammen i AOTV for at gøre noget konstruktivt ved økonomien og ved den fortsatte udvikling af Dragør Kommune. Det gør vi ved at arbejde os ud af problemerne i stedet for at spare os ud af det hele. Udviklingen skal løse problemer her og nu samtidig med, at vi sikrer retningen for fremtidens Dragør. Jeg vil ikke påstå, at vi er i mål, men vi er i gang med at afdække problemerne og arbejder aktivt på at løse dem. Og vi er sikre på, at vi kommer igennem uden indblanding fra Indenrigsministeriet og sammenlægning med den store nabo. God sommer!

Ebbe Kyrø

Medlem af Økonomiudvalget, By-, Erhvervs-og Planudvalget, Formand for Udvalget for Kyst- og klimasikring