Liste T har netop afholdt en meget velbesøgt generalforsamling. Det store fremmøde skyldtes nok, at der skulle være kampvalg til bestyrelsen, hvor der var 4 kandidater til de 3 ledige bestyrelsesposter. Men inden vi nåede til valghandlingen, handlede emnerne om Liste T’s politik og fremtid. Politikken blev diskuteret ud fra formandens beretning og indlæg fra vores KB-medlemmer Ann Harnek, Annette Nyvang og Ebbe Kyrø, der lige nu er vikar for Peter Læssøe. Hanne Wanscher fortalte om Liste T’s grønne gruppe, og Klaus Keite fortalte om vores struktur- og synlighedsgruppe.

Bestyrelsens indsats

Liste T’s bestyrelse har i 2022 blandt andet brugt kræfter på et høringssvar til Kommuneplan 2022 med fokus på at hindre overdreven byfortætning og fremme grønne områder i form af bynær skov.  Det ændrede ikke mange kommaer i Kommuneplanen, 

fordi forslagene blev vurderet at være så omfattende, at det ville kræve en ny høring. Og planen var allerede et år forsinket. I stedet må emnerne ind i den planstrategi, der skal udarbejdes i år. Så det forbereder vi nu.

I marts arrangerede vi et borgermøde på Dragør Skole om varmeplanlægning, som var meget velbesøgt, og i pinsen inviterede vi til udflugt til den bynære skov, Kærehave Skov, ved Ringsted. Den invitation blev ikke taget op af mange andre Dragør-borgere end medlemmer af Liste T. Det blev en herlig tur, som man kan se på videoen fra turen på Facebook siden ”Liste T i Dragør”.

Liste T’s arbejdsgrupper

Liste T har tradition for arbejdsgrupper, hvor alle medlemmer kan deltage. Lige nu er den grønne gruppe den største. Den arbejder blandt andet med at finde veje til at gøre kommunen grønnere med mere bynær skov, mere biodiversitet og sikre cykelveje. Gruppen er ved at forberede en Facebook-side: Grønne Dragør, som selvfølgelig vil være åben for alle borgere. Vi skriver mere, når den går i luften. Struktur- og synligheds­gruppen arbejder især med vores eksterne kommunikation.

Valget til bestyrelsen

Valget til bestyrelsen blev gennemført med en skriftlig afstemning, som resulterede i, at Hanne Wanscher og Lars Kyrø blev genvalgt, og Trine Gotha blev nyvalgt. Kristine Bak blev genvalgt som formand, og Ida Lissau Jakobsen blev genvalgt som suppleant. Formanden takkede Axel Bendtsen for hans indsats i bestyrelsen gennem mange år.

Æresmedlemmer

På generalforsamlingen kunne vi fejre, at Allan Larsen og Elin Larsen blev udnævnt til æresmedlemmer for deres mangeårige arbejde for Liste T. Tillykke!

Venlig hilsen

Kristine Bak, formand for Liste T

Ebbe Kyrø, Hanne Wanscher, Klaus Keite, Lars Kyrø, Lotte Aabye og Trine Gotha, bestyrelsesmedlemmer i Liste T