Kære Søren Vi ved, at du – ligesom vi gør – kærer dig om Dragør Havn af mange grunde. Men der er nogle argumenter i dit læserbrev, som overrasker os. Vi har sat os ned sammen og set på projektet og økonomien, og der er nogle grundlæggende vilkår for lånet på 20 millioner kroner til havnen, vi tror, at du misforstår. Og nogle grundlæggende vilkår for projektet.

For det første skriver du, at sandtangen, som du selv rigtigt beskriver som et lille grønt spot på havnen, skal laves om til parkeringspladser.

Det er ikke rigtigt. Vi gætter på, at du har konkluderet det ud fra, at det i forundersøgelsen til havneprojektet, som kommunalbestyrelsen fik fremlagt i maj, står, at området kan bruges som bådoplæg om vinteren, og vi har tradition for at bruge parkeringspladser til bådoplæg i Dragør Havn. Men der står intet om parkeringspladser – fordi parkeringspladser slet ikke er på tale. I den nye kommuneplan, som skal endelig vedtages til næste år, står der da også, at området fortsat er udlagt til rekreative formål. Det ønsker vi ikke at lave om på – og vi har ikke hørt om andre, der ønsker parkeringspladser på sandtangen.

For det andet skriver du, at en jernspunsvæg er dyr og kræver dyre zinkanoder at vedligeholde.

Ja, en jernspunsvæg er dyrere end den løsning, vi har i dag. Men det er nødvendigt. Østmolen er i dag piv utæt, så sand transporteres ind bag molen med vandet, som strømmer igennem. Det er der to store problemer ved: Der er nu så meget sand i lystbådehavnen, at de store sejlbåde næsten ikke kan manøvrere uden at støde på grund. Det kræver løbende udgifter til oprensning af havnen – et sisyfosarbejde. Renser vi ikke op, vil havnen på sigt blive ubrugelig. Det næste problem er kystsikringen. Hvis molen skal være relevant i forhold til at sikre havnen mod højere vandstand, skal den være tæt. Det sikrer vi med en jernspunsvæg. Og ja, der skal zinkanoder på – vi vedligeholder allerede broernes jernstolper i havnen med zinkanoder, så det er kendt teknologi i Dragør Havn.

For det tredje skiver du, at der kun bliver nye bådpladser langs Østmolen.

Det er ikke rigtigt. Projektet giver plads til bådpladser både langs Østmolen og langs sandtangen mod syd, hvor der i dag er dynd. På side 15 i forundersøgelsen kan man se, at det giver 48 bådepladser. I det netop underskrevne budget regnes der med mindst en halv million kroner i indtægter om året, når projektet er færdigt. I Liste T mener vi, at det er et beløb, der er meget konservativt sat.

For det fjerde skriver du, at strøm, bådbroer og vand ikke er med i projektet.

Det er ikke rigtigt. På side 19 i forundersøgelsen fremgår det, at ’Nye pladser ved Sandtangen/Østmole Syd – levering og montering af træinddækning i azobé’ (jerntræ) til 1,35 mio. kr. er inkluderet. Det samme er levering og montering af kombineret vand- og el-stander inkl. forsyning samt pullerter for 157.000 kroner.

Endelig skriver du, at de i alt 30 millioner kroner, der er afsat til havnen, puttes i et stort hul – bl.a. fordi sandtangen på et tidspunkt skal graves igennem og man skal flytte på noget af spunsvæggene.

Det er rigtigt, at det bliver nødvendigt at grave sandtangen ud og flytte spunsvægge, når den dag kommer, og at det fordyrer projektet i fase 2. Til gengæld betyder grebet i fase 1, hvor man gør sandtangen større, at projektet i denne fase bliver væsentligt billigere, fordi vi kan håndtere det forurenede havnesand på egen grund. Nu er det kun en forundersøgelse, så sandtangens endelige størrelse kan blive mindre.

Vi håber, at denne gennemgang kan afklare, hvad projektet indebærer.

Mvh, Ebbe Kyrø, medlem af kommunalbestyrelsen og formand for det særlige udvalg om kyst- og klimasikring samt havnen, Liste T
Valdemar Bandolowski, stiller op til kommunalbestyrelsen for Liste T