Liste T’s valgvideo, kommunalvalget 2021

Liste T’s 5 spidskandidater ved kommunalvalget 2021: Fra venstre: 

Ebbe Kyrø, Ann Harnek, Peter Læssøe, Annette Nyvang og René Bomholt

Hvem er Liste T, og hvad står vi for?

I Liste T arbejder vi udelukkende for Dragør Kommunes interesser, og det har vi gjort i snart 60 år.

Vores tværpolitiske forening blev stiftet i 1961, og Liste T har været repræsenteret uafbrudt i Dragørs kommunalbestyrelse siden valget i 1962. Vores fokus var dengang at styrke demokratiet og borgernes mulighed for at påvirke de politiske beslutninger. Det er det stadig.

Vi ønsker mest mulig åbenhed og gennemsigtig i beslutningerne for borgerne – og mest mulig inddragelse.

Vi synes, Liste T er et nutidigt svar på, hvordan man kan arbejde politisk med fokus på lokale forhold uden at lade sig diktere af de politiske dagsordener og ideologiske markeringer, der kører landspolitisk. Der er ikke mange spørgsmål i Dragør Kommune, der kræver særlige socialistiske, konservative eller liberale svar.

Liste T står for samarbejde på tværs af politiske, sociale og kulturelle forskelle. Det tror vi giver bedre løsninger for Dragør Kommune.

Ved kommunalvalget i 2017 stemte 26,6 procent af vælgerne i Dragør på Liste T, og dermed fik Liste T den største opbakning af alle partier fra vælgerne. Liste T har 4 ud af 15 pladser i kommunalbestyrelsen.

Liste T er i dag ikke kun Danmarks ældste aktive tværpolitiske forening – vi er også en af de største. Så vidt vi ved er det kun i Guldborgsund Kommune, at lokallisten er større

Opbakningen fra vælgerne har i denne periode gjort det muligt at gå med i en ny konstituering af kommunalbestyrelsen i foråret 2020, hvor vi blev inviteret af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Siden har vi arbejdet hårdt på at omsætte indflydelsen til politiske resultater på økonomien, på udvikling af havnen og klima- og kystsikring samt give en ny og bedre retning for skolerne i Dragør Kommune.

Liste T favner bredt. T’et står for Tværpolitisk Forening i Dragør Kommune, og vores medlemmer afspejler hele det politiske spektrum. Tværpolitisk Forening er åben for alle borgere, som interesserer sig for vores kommune, og som vil have indflydelse på dens fremtid, uanset deres landspolitiske ståsted.

For os tæller det lokale engagement, og at man på tværs af landspolitiske skel kan finde sammen om gode beslutninger, som kommer kommunens borgere til gode. Det kræver, at man interesserer sig for sit lokalområde, og at man vil lytte. Hos os er det de gode argumenter, der vinder.

Du kan læse mere om Liste T i vores valgprogram, som lægger rammerne for det politiske arbejde for Liste T i de kommende år. Det favner derfor alle områder, som spiller en væsentlig rolle i kommunens udvikling.

Vi gør os umage for dig og Dragør

Fakta om Liste T

Liste T blev stiftet i 1961 af en gruppe borgere, der kæmpede for at bevare Lodstårnet på haven, som i dag er byens vartegn. De kæmpede for at mindske den tunge færgetrafik gennem byen – og for åbenhed i beslutningerne på rådhuset.

Det var en bred gruppe af borgere, og blandt initiativtagerne var både DR-værten Otto Leisner, DR-journalisten Hans Bischoff, forfatteren Jesper Jensen og modstandsmanden Axel Lange.

I 1978 overtog Liste T for første gang borgmesterposten ved Jørgen Rosschou (1978-85). Ved valget i 1993 genvandt Liste T borgmesterposten ved Birgitte Rinhart (1994-2001).

I dag er Peter Læssøe vores borgmesterkandidat med et stærkt hold bestående af Annette Nyvang, Ann Harnek og Ebbe Kyrø bag sig i kommunalbestyrelsen.

Vi vil gerne være flere efter valget 16. september, så mulighederne for at arbejde tværpolitisk for alle borgere, bliver bedre. Med din stemme kan vi sætte Dragør Kommune i bevægelse.