2020 har grundet corona’en på mange måder været et lukket år. Men bag kulisserne er der sket store ting – bl.a. med kommunens fremtidige klima- og kystsikring. 3 rådgiverteams blev udvalgt til og betalt for at komme med forslag til, hvordan fremtidens vandsikrede Dragør Kommune skal tage sig ud. Store møder med rådgiverhold, klimaambassadører og bedømmelsesudvalget lod sig faktisk gøre på trods af corona’en – næsten til det sidste. Diskussionen har stået på i årtier, og jeg synes, Churchill’s ord rammer fint: ”This is not the beginning of the end – this is the end of the beginning”.

Borgerinddragelse måtte til sidst foregå virtuelt
Desværre måtte vi grundet corona’en aflyse det, der skulle have været det store borgermøde i november. I stedet gav vi borgerne mulighed for at stille spørgsmål til kommunen i et tidsrum på Facebook. Alle disse svar blev sammenfattet og indgik som overvejelser i den samlede vurdering inden bedømmelsesudvalget indgav sin anbefaling.

Dragør som foregangskommune på klima- og kystsikring
Men hvorfor ikke bare komme i gang med at skovle noget jord op? Det er fristende, men vi har store natur- og boligværdier, og vi ønsker, at hver gang vi taget noget fra naturen, skal vi give mindst lige så meget tilbage. Formålet er at sikre kommunen og samtidig øge herlighedsværdien også for fremtiden borgere. Takket være en donation fra Fonden Realdania og støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet har vi haft en konkurrence om fremtidens klima- og kystsikring. Begge ønsker at følge Dragørs erfaringer tæt, for med vores 13 km lange kyststrækning har vi meget forskelligartede udfordringer med at sikre kyst, boliger, natur og infrastruktur. Det er erfaringer, som bidragsyderne forventer at få stor gavn af i forhold til de mange andre kommuner, som er mindst lige så udsatte som os i Dragør.

Den videre proces
Efter bedømmelsesudvalgets indstilling den 27. november ligger opgaven med at skrive en indstilling sammen til brug for det videre forløb. Derefter skal kommunens forvaltning formulere en politisk sag, som skal til udvalgsbehandling i februar. Så har den samlede kommunalbestyrelse temamøde herom den 4. marts. Og endelig forventer vi, at kommunalbestyrelsen tager sin beslutning om valg af projekt og rådgiverhold til kommunalbestyrelsesmødet den 25. marts.

Radiotavshed frem til marts
Det er en lang proces, men det er også store planer, vi har gang i. Arbejdet i bedømmelsesudvalget har været uhyre spændende, for hvornår kan vi som politikere være med til at tage beslutninger, som rækker flere generationer frem? Men lige nu er der radiotavshed, og vi kan som politikere desværre ikke være med i debatten frem til marts, når den samlede kommunalbestyrelse har taget sin beslutning. Det vil sige, at vi gerne svarer på faktuelle spørgsmål omkring projektet, men vi kan endnu ikke pege på et vinderteam.

Staten bør også bidrage med økonomien
Vi har sat 125 mio. af til 1. etape af klimasikringen. Lige nu forsøger vi på forskellig vis at lægge pres på regeringen til at være med, da vi mener, at der er tale om en samfundsopgave. Hvordan den endelige finansieringsmodel skal se ud, er derfor ikke politisk vedtaget, og det er en proces, som skal sættes i gang senere i 2021.

Mere viden om klima- og kystprojektet
Lige nu gæster plancheudstillingen Søvang ud for tennisklubben, og den skaber fortsat en berettiget stor interesse. Og på kommunens hjemmeside er der et større tema med rådgiverholdenes komplette forslag, borgerinputs gennem de sidste 2 år og meget mere. Nok læsestof til hele julen! Læs på www.dragoer.dk ”Kystbeskyttelse – status på konkurrencen”.

Tak til alle aktive borgeres gode forslag, som har været med til at skærpe rådgiverholdenes forslag. Det er næsten ikke til at holde ud, at vi skal vente til marts med officielt at melde et vinderprojekt ud, men sådan er konkurrencebetingelserne. Også rådgiverholdene må holdes på pinebænken frem til marts 2021!

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T
Medlem af Økonomiudvalget og By-, Erhvervs- og Planudvalget
Formand for §17 stk. 4-udvalget om Klima- og Kystbeskyttelse
Medlem af bedømmelsesudvalget om Klima- og Kystbeskyttelse

Plancheudstillingen om fremtidens klima- og kystbeskyttelse står for øjeblikket ved tennisklubben i Søvang. Her er der stor interesse for at studere dette projekt, som vil få stor indflydelse på fremtidens liv i kommunen.