Året 2020 har på mange måder været atypisk og uforudsigelig. Corona’en har vendt op og ned på det hele – også turismen. Faktisk har vi i nyere tid ikke haft en så stor tilstrømning af turister som tidligere. Og flertallet har været indenlandske.

Amarminoen er blevet en kæmpe succes

Langs Dragør Sydstrand kommer horder af rygsækbærende armarmino-vandrere. En succes, som ingen i deres vildeste fantasi havde forestillet sig. Den smalle strandsti er blevet 2 meter bred. Oven i det kommer så indsendelsen af de sidste papirer til UNESCO. Mange forestiller sig, at det vil betyde endnu flere turister – hvilket nok ikke er helt forkert.

Turismepolitik skal styre turismestrømmen

En krise kommer man oftest styrket ud af – om ikke andet i hvert fald klogere. Corona’en har vendt det hele på hovedet, og hvordan mon vi havner på benene igen? Bliver Amarminoen ved med at være lige så populær, eller er Corona-kedsomheden brændslet? Der er i hvert fald ideer til styring af turismen. Også UNESCO kan vi se som en katalysator for, at vi får taget fat på at udarbejde en turismepolitik – og det har vi så gjort, taget fat altså. Vi skal kunne tackle turiststrømmen, så den giver mening for flest muligt. Tidligere arbejdede turistindustrien med begrebet markedsføring. Det handlede simpelthen om at få så mange turister til seværdighederne som muligt. I dag er der rigtig mange steder i verden, som føler sig overrendt, så derfor sker der en bevægelse fra markedsføring til styring. Denne strategi skal vi aktivt følge.

Pakkeløsninger til turister

Til foråret åbner Pakhuset som et nyt turistkontor, og det vil med tiden udvikle sig til et velkomstcenter for gæster og turister. Og Dragørs egne borgere kan selvfølgelig også kunne finde inspiration her. Her kan der være plancheudstilling, og turistkontorets engagerede og dygtige frivillige og medarbejdere kan vejlede om de mange muligheder, Dragør og omegn byder på. Med andre ord skal alle turister ikke klumpe sig sammen udelukkende om Kongevejen og Strandlinien.

Dragør har en mangfoldighed af muligheder for turister

I den kommende tid skal vi have kortlagt alle de muligheder, vi kan tilbyde Dragørs gæster og turister. Caféer og restauranter er selvskrevne steder, turisterne vil besøge. Dragør Museum og Mølstedmuseet er selvsagt oplagte seværdigheder for de mange turister, som kommer og er engagerede i deres Dragør-besøg. Her bør vi også tænke på at få Amagermuseet i St. Magleby sat mere i centrum. Kan vi lave en spændende rute dertil? Naturen omkring Dragør, Naturpark Amager, er helt oplagt at sende naturinteresserede ud i. Strandene omkring Dragør har i de sidste 100 år trukket mange til. Og den ret øde Dragør Sydstrand lokker mange naturister og friluftselskere. Fuglelivet er er helt unikt. Sydamager er et af de største mødesteder for trækfugle, og artsmangfoldigheden er stor. Endelig er der Kongelundsfortet med hele dets krigshistorie. Vi skal sætte et idékatalog sammen og ud fra turisternes interesse sætte pakker sammen, som matcher deres ønsker og interesser.

Borgernes idéer bør høres

Blandt kommunens borgere er der en stor idérigdom, og det vil være oplagt at inddrage forslag til steder, vi kan lede turisterne hen til. Turisterne kommer uanset hvad. Dragør har altid haft mange af dem, og hvor det bærer hen i fremtiden, ved vi ikke præcis. Men ligesom vand kan ledes, kan turister det også. Så i stedet for at stikke hovedet i busken og se turismen som en trussel vil jeg opfordre til at støtte op om udarbejdelsen af en aktiv turismepolitik.

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T