Liste T støtter, at Dragør gamle by og havn udpeges som verdensarv. For os drejer en Unesco-udpegning sig ikke om at høste ærefuld anerkendelse eller øget turisme. Det drejer sig i særlig grad om at forpligte os selv og andre til at tage vare på vores unikke by- og havnemiljø. At sikre, at vi får kvalitetsløsninger på havnen og i den gamle by også i fremtiden.

Bevidstheden om, at den gamle by har særlige værdier, opstod allerede i 1920’erne, og viljen til at bevare byen kulminerede i 1989, da Dragør gamle bydel fik en af de første bevarende lokalplaner i Danmark. For i Dragør finder man den største koncentration af fredede huse i Danmark. Det forpligter.

En Unesco-udnævnelse vil altså stå oven på 100 års bevaringsindsats, og den skal hjælpe borgerne og kommunen til at bevare byen også i fremtiden, for selv fremtiden banker på i den gamle by med for eksempel kyst- og klimasikring, affaldshåndtering, indlæggelse af fibernet, LED-belysning og installering af nye opvarmningstyper.

Hvis der rulles standardløsninger ud i den gamle by, vil de særlige herlighedsværdier forsvinde. Skrækscenariet vil være den gamle bydel fyldt med affaldsbeholdere, plastikbokse til kabler og varmluftspumper – og oplyst af skarpt LED-lys som var det et stadion.

Ja, selv fredningslovgivningen og myndighederne kan i dag ikke håndtere, at det er det samlede bymiljø – helheden – der er bevaringsværdig og ikke bare nogle enkelthuse.

Her vil en Unesco-udnævnelse gøre det krystalklart for ministerier, planlæggere og udbydere af tekniske løsninger (aktuelt TDC Net og ARC), at der gælder særlige vilkår i den gamle bydel. Ja, og samtidig gøre det krystalklart for os selv! For vi skal i gang med at opdatere den 30 år gamle lokalplan, så den bliver mere tydelig på, hvilke bygningsændringer der kan tillades, og så den bliver opdateret på de nye udfordringer – en ny lokalplan er et emne, der jævnligt er dukket op, men det er hidtil kun blevet ved snakken.

Det er på den baggrund, at Liste T bakker op om Unesco. Det er en fremtidssikring og en kærlighedserklæring til den gamle by – ligesom det arbejde, Unesco-gruppen har leveret, er det. Det er i høj grad den gamle by og havnen, som gør det til noget særligt for os alle at bo i Dragør Kommune. Vi tror på, at et stærkt bevaringsarbejde har værdi for hele kommunen.

Dernæst er vi helt overbeviste om, at en Unesco-udpegning vil gøre det lettere for Dragør Kommune at få fondsmidler til at udvikle byen og især havnen med høj kvalitet. En stor national undersøgelse i Storbritannien har dokumenteret, at i særlig grad Unesco Verdensarv løber med fondsmidlerne – og herhjemme er det et faktum, at de danske Unesco-sites har fået rundhåndede bevillinger. Fra 7,7 millioner kroner til en stald(!) i Dyrehaven til i omegnen af 140 mill. kroner til Christiansfeld. Også Kronborg, Jelling, Stevns Klint og Vadehavscentret samt de fire Unesco-sites i Grønland har fået gavmilde fondsdonationer. Gør vi det rigtigt i Dragør Kommune, kan vi få en udvikling på havnen og omkring den gamle by af høj kvalitet, som vil være til glæde for os alle sammen.

Vi anerkender fuldt ud, at øget turisme og dertilhørende yderligere parkerings- og trafikproblemer kan følge med en Unesco-udpegning. I Liste T vil vi gøre alt for, at kommunen bliver i stand til at styre de problemer.

Turisme har altid været en del af Dragør. På den gode side tæller, at turisterne er med til at sikre, at vi er en levende kommune med et stort udbud af restaurationer, cafeer og butikker i forhold til vores størrelse. På minussiden tæller, at biler og busser fylder, og turister i flok virker anmassende, og at nogle turister hverken forstår, hvor de er eller almindelig pli – for nej, det er ikke fedt, når folk går ind i beboernes private haver, fordi de er nysgerrige.

Dragør Kommune har alt for længe forsømt målbevidst at håndtere turismen. Turismen har udviklet sig tilfældigt, så i Liste T ser vi frem til, at vi får en turismestrategi, der kan betrygge os i, at vi selv har foden på speederen og bremsen.

Vi skal styre turismen og undgå negative konsekvenser – vigtigst: Vi ønsker ikke masseturisme. Her kan det nye besøgscenter på havnen og Museum Amager, især det nyrenoverede Dragør Museum på havnen, blive gode samarbejdspartnere. Man kunne for eksempel vise turisterne direkte ind på Dragør Museum i stedet for at slippe dem hovedløst rundt i byen. Det vil være til glæde for både beboerne og museet. Vores fokus vil være på ikke at tiltrække flest mulige, men fokusere på turister, der har en særlig interesse og er til gavn for byen.

Parkeringsproblemer følger med mange turister, det ved vi allerede. I Liste T støtter vi en regulering af turisternes – særligt turistbussernes – parkering, så parkering tæt på byen kan forbeholdes Dragørs borgere og erhverv. Vi skal være bedre til at nudge besøgende udefra til at parkere på havnen og på den store P-plads ved lystbådehavnen.

Dragør skal ikke blive som hverken Venedig eller Dubrovnik, vi skal ikke være et tivoli. Det stiller krav til os alle – i Liste T hilser vi det velkomment, for nogle af de negative konsekvenser, borgerne oplever i dag ved turisme, skyldes, at området ikke er blevet seriøst forvaltet hverken af politikere eller forvaltning i årevis. Vi mener, at en status som verdensarv vil udgøre en kærkommen og nødvendig anledning til, at Dragør Kommune endelig får styr på turismen, så den stadig er et livsgrundlag for byen, men også er til at leve med for beboerne.

Liste T venter med en endelig stillingtagen til spørgsmålet om verdensarv, til der foreligger en turismestrategi med en parkeringsordning.

Med venlig hilsen, Peter Læssøe, Annette Nyvang, Ebbe Kyrø, Ann Harnek og René Bomholt, Liste Ts fem topkandidater til kommunalvalget