Kære Lea Aarup Lykkegaard, Britt Bargfeldt og Rebecca Bro, der i sidste uge skrev til mig i Dragør Nyt på vegne af ’Gruppen af forældre til børn, der bøvler med skolen i Dragør’:

Jeg er glad for, at vi i skrivende stund har fået en aftale i stand om at mødes, og jeg ser frem til at høre jeres input – der er grøde på flere fronter i forhold til at tænke nyt og anderledes i forhold til trivsel i Dragør Kommunes tre folkeskoler, og det er muligheder, vi skal gribe. Sammen.

Som I skriver, har forvaltningen sparret med forældre til sårbare børn i den senere tid – et tiltag der i øvrigt er afledt af Demokratiudvalgets arbejde sidste år – og det har ikke bare været til glæde for forældrene. Forvaltningen er blevet klogere. Tak for det!

Gennem trekvart år har forvaltningen arbejdet på at se på området med nye øjne – og der er kommet nye øjne på – det kan vi politisk allerede tydeligt mærke, og efter sommerferien sættes der gang i blandt andet co-teaching-prøveforløb, hvor en lærer og en pædagog arbejder tæt sammen om en klasse, og en ændret visitationspraksis. Vi kommer til at følge tiltagene politisk.

I skriver også, at I har oplevet, at jeres børn trives bedre i den nye hverdag i ’corona-skolen’. Det er et næsten enslydende budskab, hvor jeg end lytter: At kortere skoledage, mere udeliv og mindre grupper har givet gladere børn. Det er på alle niveauer – fra min kommunale repræsentation i Store Magleby Skoles skolebestyrelse til opsamling blandt skoleudvalgsformænd i Hovedstadsregionen i KL-regi, at alle er nysgerrige og åbne over for, at vi skal bære de gode coronaerfaringer med ind i skolehverdagen, når vi kan lægge pandemien bag os.

Desuden har Dragør Kommune i maj fået en ny og uventet gave i forbindelse med den nye udligningsreform: Vi får mulighed for at løsne os fra det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. I sidste uge godkendte kommunalbestyrelsen det fælles høringssvar med Tårnby Kommune, hvor vi er enige om, at specialundervisningsområdet og pædagogisk psykologisk rådgivning bør hjemtages til Dragør Kommune. Det vil gøre det nemmere at samarbejde og koordinere tæt om børnene og deres familier. Vurderingen er, at vi kan skabe rigtig meget lokal kvalitet for de penge, vi tidligere har sendt til Tårnby for at løse opgaven.

Som I rigtigt skriver, er der også et økonomisk element i det her, men vi kommer ikke til at tage elever hjem fra specialskoler i huj og hast – for vi har ikke de fagligheder, der skal til, i vores eget system – noget vi havde i langt større grad, inden kommunalreformen i 2007 tvang os til at sende eleverne til Tårnby.

Jeg er ret sikker på, at trivsel også bliver et nøgleord i den nye skolepolitik, som endnu er i sin vorden: Det Rådgivende Skoleorgan, som består af skoleledere, tillidsrepræsentanter, skoleudvalgsformænd og -næstformænd, elevrødder, forvaltning og politikere diskuterede temaer for skolepolitikken i den forgangne uge, og trivsel var det store emne.

Der er med andre ord helt nye muligheder og god lydhørhed for at sikre trivsel for mange flere elever i vores skoler, og jeg er glad for, at I melder jer så konstruktivt på banen.

Annette Nyvang,

skoleudvalgsformand