AOTV har indgået en aftale om at justere kommunens budget 2020-2023. Den primære opgave, da vi gik i gang med budgetarbejdet, var at få kommunens økonomi for 2020 i balance – der skulle her og nu findes besparelser for xx mio. kr. for at sikre kommunens likviditet. Dragør Kommune var på vej mod en så lav likviditet, at kommunen risikerede at komme under administration.

Med det justerede budget har vi opnået at få kommunens økonomi i en umiddelbar balance ved at finde driftsbesparelser over en bred kam i kommunens sektorer for i alt 9 mio. kroner. Dertil kommer stop for planlagte anlæg samt digitalisering for i alt 10,6 millioner kroner. Med en stram økonomistyring vil besparelserne få vores likviditetskurve til at rette sig.

Det er imidlertid ikke den eneste udfordring, Dragør Kommune har. Lige som resten af Danmark kommer vi til at opleve de negative effekter af Covid-19 på en række områder.  Tårnby Kommune, som står for Dragør Kommunes jobindsats, har beregnet, at Dragør Kommune vil blive ramt af øgede udgifter på mellem 5 og 11 mio. kr. til dagpenge m.m. som følge af Covid-19 – udregningen er vel at mærke foretaget, inden SAS meddelte, at de afskediger 1.700 medarbejdere. Det er meget dystre og bekymrende tal.

Regeringen og Kommunernes landsforening har aftalt, at også den offentlige sektor skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, og Social- og Indenrigsministeriet har givet kommunerne to lånemuligheder. Dels er der oprettet en lånepulje på i alt 500 mio. kr. med henblik på at styrke likviditeten under Covid-19-krisen i vanskeligt stillede kommuner. Dels er der givet mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer og lånefinansiere dem, så beskæftigelsen kan understøttes her og nu.

AOTV har besluttet, at i den situation, kommunen står i, optager vi helt ekstraordinært et driftslån på 15 mio. kr. fra regeringens lånepulje til at imødegå stigende udgifter til ledighed. Driftslånet vil stå på en særlig konto og skal opfattes som en ”forsikring” mod udviklingen.

Desuden optager vi et anlægslån på 20 mio. kr. til anlæg på havnen, som ikke kun vil holde beskæftigelsen i gang blandt vores lokale håndværksvirksomheder, mens arbejdet står på, men som resultat også vil give flere bådepladser, der både vil give havnen en øget indtjening og give plads til flere gæstesejlere. Sidstnævnte lægger gode penge hos turisterhvervet i Dragør Kommune, som også mærker de hårde følger af Covid-19.

Det skal også nævnes, at AOTV desuden har fundet midler/finansiering til de mest akutte anlægsopgaver på Dragør Skole: Udbedring af tag, ventilation, vinduer og om muligt også toiletter.

Det er ikke nogen hemmelighed, at AOTV ikke er i mål med at genoprette kommunens økonomi med ovennævnte tiltag. Opgaven med at finde driftsbesparelser er altså ikke løst med de 9 mio. kr. i år. Næste opgave, og den går i gang nu, er at få rettet yderligere op på Dragør Kommunes økonomi, så kommunen i løbet af få år igen vil have en kassebeholdning på 40 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.

AOTV mener, at der skal langsigtede og holdbare løsninger til for at finde yderligere driftsbesparelser. Vi har derfor besluttet at bestille 8 analyser hos forvaltningen af forskellige områder, som vil kunne give en bedre økonomi.

Det drejer sig om analyser af ledelse, optimering og organisering, takster og skatter, videreudvikling af kanalstrategi, organisering af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, klubbernes struktur og indhold samt det nære sundhedsvæsen.

Det bliver ikke nemt, men vi håber, at både personale, borgere, bestyrelser, råd og nævn samt andre interessenter vil arbejde positivt med, så nye løsninger på opgaverne bliver så gode og holdbare som muligt.

Peter Læssøe

  1. viceborgmester, Liste T