Liste T – Tværpolitisk forening –  og jeg vil gerne slutte dette forfærdelige Corona-år med en glædelig økonomisk jule- og nytårshilsen. Netop nu kæmper vi sammen i Danmark med et højt smittetryk, som vi skal have under kontrol på kort sigt. Det skal vi for de sårbare borgeres skyld, og det skal vi, fordi plejesektoren kommer under større og større pres for hver dag, der går. Ligeledes er det vigtigt, at vi alle i Dragør Kommune er bevidste om, at mange Dragør-borgere har mistet deres job, og at det nu og i fremtiden kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen.

Vi er midt i vintertiden og udsigten til en hurtig positiv forandring af smittetrykket er jeg afdæmpet optimist omkring. Netop fordi situationen er alvorlig, er der et behov for at finde de gode historier frem. Derfor vil jeg fortælle om en positiv udvikling i den kommunale økonomi – det tror jeg, at mange medarbejdere og borgere vil være glade for.

Den kommunale økonomi i år 2019

For knapt et år siden, 23. januar 2020, fremlagde Dragør Kommunes forvaltning et alvorligt billede af Dragørs økonomi – se nedenstående. Situationen var kritisk.

Ved udgangen af 2019 havde kommunen minus 54 mio. kr. i kassen! Kommunen måtte via en kredit i banken betale lønninger til de små 1.000 medarbejdere. Endnu værre var det, at kommunen måned for måned ”levede over evne”. Som man kan se af den blå kurve – som angiver kommunens dag-til-dag kassebeholdning – så blev situationen værre og værre for hver måned, der gik i 2019. Kommunens økonomi var ude af balance. Kommunen brugte alt for mange penge i forhold til de skatteindtægter, som borgerne leverede hver måned.

Liste T indgår budgetforlig med AOV

I efteråret 2019 valgte Liste T for alvor at trække i det økonomiske arbejdstøj, og AOV (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre) valgte at invitere Liste T indenfor – det er vi glade for. AOTV kunne derfor 31. oktober 2019 beslutte et 2020-budget for Dragør Kommune indeholdende nogle upopulære, men nødvendige besparelser. Vi undgik fyring af mange offentligt ansatte, og vi optimerede en række forhold og skabte effektiviseringer m.m. Og nu ca. et år efter kan vi konstatere, at det er lykkedes at rette op på kommunens økonomi. Som det fremgår af nedenstående kurve, er kommunens økonomi atter kommet i balance.

På rekordtid er kommunen gået fra at have et månedligt lavpunkt i kassen på ca. minus 70 millioner kroner til ca. plus 50 millioner kroner! – en bevægelse på cirka 120 millioner kroner uden at gennemføre masseafskedigelser.

AOTV har sammen med vores nye kompetente direktion anvendt alle værktøjer i værktøjskassen. Som eksempler kan nævnes:

Alle disse tiltag har skabt en markant positiv dag-til-dag kassebeholdning, og det er lykkedes i løbet af ca. 11 måneder at genskabe en 365-dages gennemsnit kassekreditbeholdning, der ved årsskiftet nu igen er over den politiske målsætning på 40 mio.kr.

Fremtiden

Hvad betyder det så, at den kommunale økonomi igen er kommet i balance? En økonomi i balance betyder, at kommunalbestyrelsen ikke forfalder til at gennemføre dårlige kortsigtede beslutninger. Vi har råd til at gøre tingene rigtigt. Vi har råd til at hyre de rigtige rådgivere, så vi får langtidsholdbare løsninger. Det skaber ro for medarbejderne og for borgerne. Det har vi alle en interesse i. Kun på den måde kan vi skabe en tryg arbejdsplads og dermed skabe bedre ydelser for borgerne i Dragør.

Stærkere økonomistyring skaber mere dynamik i den kommunale økonomi

Med ankomsten af den nye direktion og en omstrukturering i Økonomi er vi nu bedre stillet over for udsving i økonomien. Corona-pandemien fordrer, at vi reagerer hurtigt, og at vi sammen med regering og jobcenteret i Tårnby Kommune gør alt, hvad vi kan for at hjælpe afskedigede borgere med at komme i ny beskæftigelse.

Vi skal tillige være klar til at investere i relevante nye anlæg, kystsikring, idrætsanlæg m.m. Vi skal formå at vedligeholde og forbedre vores institutioner osv. osv. Det er vi nu igen blevet i stand til.

På kort sigt

Lige om lidt er det jul og nytår, og netop i denne tid skal vi alle være opmærksomme på, at vi blandt os har borgere, venner og bekendte, der har svært ved at få økonomien til at række. På denne baggrund besluttede et enigt Social, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalg 30. november, om det var muligt at gennemføre en hurtig uddeling af ekstra julehjælp til frivilligt socialt arbejde. Det er en glæde for mig og hele SSAU at meddele, at der netop er uddelt 10.000 kr. til Lea Aarup Lykkegaard, som vil sørge for, at en række familier anonymt får hjælp til gennemførelsen af en mere tryg juleaften. Jeg ved fra Lea og andre frivillige, der arbejder med at hjælpe borgere i Dragør, at rigtig mange borgere donerer pengebeløb, tøj m.m. På denne baggrund bliver jeg oprigtig varm og glad, men jeg vil alligevel slutte med at opfordre endnu flere til at bakke op om de fine frivillige initiativer, der findes i kommunen.

Glædelig jul og godt nytår

På vegne af Liste T vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Lad os alle hjælpe hinanden med at komme godt og sikkert gennem de næste 3-4 måneder.

Med ønsker om den bedst mulige jul og nytår

Peter Læssøe

  1. viceborgmester

Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T – Tværpolitisk Forening