Det er er en fornøjelse at følge Dragør Nyts reportager fra lokale begivenheder – om det er tøndeslagning, kulturnat eller sankthansbål. Man føler sig virkelig som en del af et mindre, hyggeligt og socialt velfungerende samfund. Det oplever man til gengæld ikke, når man begynder at læse indlæg, som anbefaler at gøre Dragør til en mindre del af Tårnby Kommune.

Desværre er mange indlæg præget af misinformation, støtte til en særlig politisk orientering eller personlig økonomisk interesse. Når min gode ven Søren Hvalsø skriver, at kommunen er forgældet, så er han nødt til at gøre sig den ulejlighed at læse på lektien.

Alle danske kommuner har gæld, og kommunen har ikke lånt 50 mill. kr. til at hælde ned i et stort sort hul. Man har lånt 15 mill. kr. for at holde trit med de ekstraomkostninger, fyringer i anledning af corona har påført kommunens drift. Derudover 20 mill. til at styrke likviditeten – de ligger stadig i kassen: Selv da Dragør Kommune økonomisk nåede sit mest kritiske punkt for næsten halvandet år siden, endte året ud med et overskud på driften. Endelig er det besluttet, at man vil låne 20 mill. til ombygning af havnen, der bl.a. skal sikre den østlige mole, så der kan anlægges mindst 65 store nye bådpladser. Potentielt over dobbelt så mange. En investering, som er rentefri og som udbygget til 65 store både vil tilføre kommunekassen cirka 1 mill. kr. om året, når man går ud fra, at både af den størrelse betaler cirka 17.000 kr. om året i leje. En ren investering på bedst mulige vilkår. Blot til orientering har man gjort præcis det samme i Gentofte Kommune, så man kunne udbygge Skovshoved havn og sikre indtægter i fremtiden, ovenikøbet på dårligere rentevilkår end vi har i dag.

I det samme indlæg efterspørges en plan for havnen, og man besværes over, at bådeværftet ikke opfylder lokalplanen til punkt og prikke. Der er vist flere erhvervsvirksomheder i Dragør, der har fået dispensationer fra lokalplanen for at kunne opføre deres eget byggeri lovligt.

Søren, du har hevet ”Tænketankens” mere end 10 år gamle plan frem så mange gange, at du nu må se fremad. Svømmehallen er anlagt et andet sted, snart har vi dobbelt så mange supermarkeder i Dragør som dengang – uden at en eneste ligger på havnen – og de andre vidtløftige planer, som f.eks. et flotel, viste sig uanvendelige. I forhold til ’Tænketankens’ forslag skal vi i dag også tage højde for stormflodssikring og sikring imod vandstandsstigninger.

Det er selvsagt heller ikke fremmende, at personlige økonomiske interesser bliver fremført som gældende for almenvældet, som når Sørens tro væbner Leif Johnson udsender en spørgeformular til de partier, som stiller op til valget.

Du kan ikke forvente, at seriøse partier skal svare på et tipskupon-lignende skema, uden at kunne forklare sine holdninger. Hvis du vil lave en sådan undersøgelse, så indhent partiernes valgprogram, og læs dig til svarene i en fyldig og fair fremstilling.

Så tænk nu frem, og lad dine personlige interesser for at bygge på havnen vige tilbage for det, der kan være i alle Dragørs borgeres interesse.

Mvh, Valdemar Bandolowski
Medlem af Dragør Sejlklub og kandidat til kommunalvalget for Liste T