Valgprogram 2021

Valgprogram 2017

Valgprogram 2013

Valgprogram 2009

Valgprogram 2021

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. august 2021

Tværpolitisk Forening i Dragør Kommune (Liste T) er et levende svar på, hvordan et politisk parti kan arbejde med fokus på lokale forhold uden at være bundet af landspolitiske dagsordener, som reelt ikke har noget at gøre med, hvad det sker i lokalsamfundet. Der er ikke mange spørgsmål i Dragør Kommune, der kræver særlige socialistiske, konservative eller liberale svar. Liste T står for samarbejde på tværs af politiske, sociale og kulturelle forskelle.

Liste T er Danmarks ældste aktive tværpolitiske lokalliste, og vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962. Vores fokus var dengang som nu at styrke demokratiet og borgernes mulighed for at påvirke de politiske beslutninger.

Liste T bygger på en grundlæggende tillid til borgernes evne og vilje til at støtte og bidrage til udvikling af lokalsamfundet. Derfor gør Liste T sig umage for at lytte til og være i dialog med borgerne. Det gør vi både med borgermøder (når der ikke er corona-restriktioner) og i de mange råd og nævn, som vi har i Dragør Kommune.

I kraft af et stort engagement og Liste T’s særlige fokus på de lokale forhold og en stærkt borgerinddragende profil, så har Liste T stor opbakning fra borgerne. Siden årtusindskiftet har borgernes opbakning medført, at Liste T i dag er den politiske forening med størst opbakning i Dragør Kommune – jf. nedenstående figur.

 

Liste T favner bredt. Vores medlemmer afspejler hele det politiske spektrum i Dragør Kommune. Tværpolitisk Forening er åben for alle borgere, som interesserer sig for vores kommune, og som vil have indflydelse på dens fremtid, uanset deres landspolitiske ståsted.

Valgprogrammet lægger rammerne for det politiske arbejde for Liste T i de kommende år. Det favner derfor alle områder, som spiller en væsentlig rolle i kommunens udvikling.