Hvordan kan en lille kommune som Dragør blive levedygtig på lang sigt? Hen over tre uger har jeg i Dragør Nyt beskrevet de økonomiske vilkår for kommunen, og hvordan vi kan tackle udfordringerne og skal styre økonomien tæt. Men der er en helt afgørende faktor ud over selve økonomien, og det er kommunens medarbejdere.

Medarbejdernes trivsel

Dragør Kommune kæmper med andre kommuner om de gode medarbejdere, og Dragørs fysiske placering på det sydligste Amager kan være en udfordring, når en fagligt dygtig medarbejder skal vælge mellem to job i Københavns-området. Vi skal kunne tiltrække de dygtige medarbejdere, hvad enten de bor i kommunen eller skal køre hertil, så vi kan stå på sikker faglig grund.

For mig er der ingen tvivl: Nøglen til at tiltrække og fastholde de fagligt dygtige medarbejdere på lang sigt er, at de trives.  Derfor skal de fagligt dygtige medarbejdere også arbejde for, at flere og flere medarbejdere trives.

Det betyder også, at Dragør Kommune er nødt til at investere i sine medarbejdere for at blive reelt konkurrencedygtig.

Europas syvendebedste arbejdsplads ligger i Middelfart

I 2019 kunne Ritzau fortælle, at Europas syvende bedste arbejdsplads lå i Middelfart: Det var Middelfart Sparekasse, som de færreste har hørt om. En arbejdsplads med 350 ansatte, som satser på, at medarbejderne trives. Lad os udnytte de muligheder, der ligger i en lille kommune og gå foran med initiativer, der underbygger en målsætning om, at Dragør Kommune har de dygtigste og mest motiverede medarbejdere i hele landet. Vi skal formå at skabe sjove, interessante og dygtige arbejdspladser, hvor fagligheden og sammenholdet er unikt. Det vil smitte af på den service, borgeren oplever – det er vejen til Dragør Kommunes levedygtighed på lang sigt.

Økonomi kontra nærdemokrati

Økonomisk kan der opstilles scenarier, hvor man kan sandsynliggøre, at man kan spare penge på at slå Dragør Kommune sammen med Tårnby Kommune – eksempelvis ved at mindske antallet af bygninger. Men den kalkule gør det ikke alene. For Liste T betyder det meget, at borgerne og medarbejderne har stor indflydelse på udviklingen af kommunen. Liste T ønsker at inddrage borgere og relevante medarbejdere i arbejdet med politikker og de store beslutninger, og derfor er det et kæmpe aktiv, at vi lever i en kommune, der har knapt 15.000 indbyggere kontra en storkommune med ca. 58.000 indbyggere. Vi skal udnytte, at vi er en lille kommune, hvor medarbejdernes og borgernes relationer er stærke, og meget kan lade sig gøre hurtigt, fordi medarbejderne og borgerne kender hinanden.

Lad os gøre det samme, som Skoleudvalget har gjort!

Skoleudvalget har gennemført en omfattende forældre- og medarbejderinddragelse i, hvordan vi i fremtiden får de bedste skoler tilbage. Denne proces har medført, at en række dygtige borgere, medarbejdere og politikere har ført fokus væk fra tal og nationale tests og over på elevernes trivsel. Lad os gøre det i hele kommunen.

Vi skal have beslutningerne tæt på borgerne; vi skal sikre ejerskab hos medarbejderne, og vi skal aldrig acceptere forslag, der begrænser friheden for en offentlig institution i forhold til en privat institution; vi skal være mere opfindsomme. Skoleudvalget har besluttet en ny skolepolitik, som fokuserer på elevernes trivsel. Det samme skal vi gøre overalt i kommunen.

En forudsætning og mit bidrag

Da jeg er en talnørd med et godt hjerte, er det for mig en forudsætning for alle nye fremtidige og potentielt dyre initiativer, at vi styrer økonomien tæt og formår at reagere hurtigt, når problemer opstår. Jeg skal gerne levere den økonomiske driftssikkerhed og den nødvendige kommunale finansiering til alle forslag, der understøtter trivsel.

Det er min målsætning, at vi sammen i første skridt skaber den bedste offentlige virksomhed i Danmark. Det vil sige en kommune, hvor borgerne er tilfredse med de resultater, der opnås, og vigtigst: At vi har børn, unge, voksne og ældre og medarbejdere, der trives.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe

  1. Viceborgmester

Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T