Hvis vi skruer tiden næsten fire år tilbage – til 4. december 2017 – kunne man se et fakkeloptog med cirka 200 mennesker gå på Kirkevej fra Dragør Skole op til Rådhuset. Det var et langt, flot lysende optog i decembermørket.Men det var også et trist syn.For de 200 forældre, elever og lærere, der gik med, var bekymrede og frustrerede over lærerflugt, manglende ressourcer og dårlige undervisningsmiljøer i Dragør Kommunes skolevæsen. En frustration, der var bygget op over flere år, hvor der ikke blev lyttet til de problemer og ønsker, skolerne havde. Hvor der manglede reel dialog både med det politiske og forvaltningsmæssige niveau.I dag står vi heldigvis et andet sted. Vi har stadig problemer og udfordringer, vi skal løse, men fordi aktørerne i vores folkeskoler i dag taler sammen og samarbejder, står vi helt grundlæggende et bedre sted. Vi har tillid til hinanden.Der er flere eksempler – helt ned til, at skolelederne nu er med i visitationsudvalget, der bestemmer hvilken hjælp udsatte elever skal have. Det betyder, at skolelederne som noget nyt nu kan hjælpe hinanden og samarbejde om alternative løsninger for de udsatte børn.

Vi er sammen om skolerne

Jeg vil særligt gerne fremhæve samarbejdet i Det Rådgivende Skoleorgan, som jeg selv var med til at tegne stregerne til i efteråret 2017. Her udnytter vi på fornemmeste vis, at Dragør Kommune er en lille kommune, hvor det er muligt at samle alle de vigtige aktører fra alle skolerne på en gang til ét samlet møde: Skolelederne, tillidsrepræsentanterne, skolebestyrelsesmedlemmer, elevrepræsentanter, forvaltningen og endelig to politikere.Det er ikke mindst takket være Det Rådgivende Skoleorgan, at vi har besluttet en skolepolitik, som alle parter har bidraget til og føler sig set i. Det er den vigtigste forudsætning for, at politikken kommer ud at leve på skolerne – det er nærdemokrati i sin fineste form.Skolepolitikken er forbilledlig kort med stærkt fokus på trivsel og en klar vision: I Dragør Kommune er alle elever glade for at gå i skole.Det er en helt anden vision end den, der lå i den tidligere skolepolitik, som var født ud af folkeskolereformen med dens fokus på new public manegement – alt skulle måles og vejes. Det viste sig at være et dårligt udgangspunkt for en konstruktiv samtale om udviklingen af vores lokale folkeskoler.

Næsten 15 mio. kr. til renovering

Hvordan går det så med at sikre bedre undervisningsmiljøer? I 2021 er der afsat i alt 14,9 mio. kr. til modernisering og renovering af Dragørs Skoler (inklusive beløb overført fra 2020). De bliver/er brugt primært på Dragør Skole, fordi den trængte mest. Et hullet tag og deraf følgende skimmel er udbedret, hele tagetagen har fået en overhaling, alle skolens toiletter er renoveret, vinduer er blevet udskiftet – og næste skridt er ventilationssystem i den grå bygning, hvor kommunen lænede sig ad et påbud fra Arbejdstilsynet. Desuden har skolen fået en flot læringstrappe, betalt af Villum-fonden, der skaber et flot uderum for eleverne, og endelig har skolegården fået den overhaling, de øvrige skoler tidligere har taget hul på. Moderniserede toiletter er på vej til både Store Magleby Skole og Nordstrandskolen i år.Hvordan går det med lærerflugten fra 2017? Vi er stadig ikke Danmarksmestre i at fastholde og rekruttere ansatte i vores skolevæsen – vi holdt møde om det så sent som 31. august i Det Rådgivende Skoleorgan, hvor der dels kom gode ideer på border, dels fremgik det tydeligt, at vi bestemt ikke er lønførende i Dragør Kommune. Det kan give os udfordringer, men vi er slet ikke ude i sammen dræning af gode lærerkræfter, som vi oplevede i 2017.

Økonomisk løft

Og ressourcerne? Skolerne har taget deres del af besparelserne, der skulle til for at holde Dragør Kommune økonomisk flydende. Ingen tvivl om det. Den absolut største enkeltpost, vi har sparet på, er ledelseslaget på de tre skoler (1,8 mio. kr.).Selv om vi har gennemført den besparelse, bruger vi i budget 2021 samlet set cirka seks procent mere på vores folkeskolevæsen end vi gjorde i 2017. Vi har også fået pænt store puljebeløb fra Christiansborg til løft af folkeskolerne. Dragør Kommunes skolevæsen har modtaget et løft på 1,4 mio. kr. i 2021, som vi har investeret i vores udeskoler, fordi vi tror på, at de kan styrke elevernes trivsel og læring. De 1,4 mio. kr. er også lagt ind i budgettet også for 2022. I dette skoleår har vi derudover fået næsten 700.000 kroner i alt til at styrke trivsel og faglighed i skolerne, SFO’erne og klubberne oven på corona-nedlukningerne.Vi står, trods de økonomiske trængsler, kommunen har været igennem, et bedre sted end i 2017.Jeg har haft æren af at være formand for skoleudvalget i knapt halvandet år, men jeg skriver ’vi’ – for ud over skoleledere, lærere, forældre, elever, bestyrelser og rådgivende organ har også forvaltning og skoleudvalget formået at løfte vores skolevæsen ud af det dynd, det var havnet i for fire år siden.Tak til alle. Jeg tager gerne fire nye år som skoleudvalgsformand – arbejdet er ikke færdigt, og jeg vil gerne arbejde for at styrke og udvikle vores folkeskoler i den ånd, vi har opbygget sammen.

Mvh, Annette Nyvang

Skoleudvalgsformand, Liste T